UWAGA

W sprawie wynajęcia stołu do gry prosimy dzwonić pod numer (58) 559 22 22

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBR (14.06.2020)

Zaproszenie
na Walne Zebranie Członków Gdańskiego Klubu Tenisa Stołowego

Miejsce: Restauracja Tenisowa przy hali PZTS, Gdańsk, ul. Meissnera 3 
Termin: 23.06.2020 wtorek godz. 18.30 (pierwszy termin),
godz. 18.45 (drugi termin)

Porządek Obrad:
1. Powitanie Członków GKTS przez Prezesa i przedstawienie porządku Zebrania przez Przewodniczącego Obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2019.
6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2019 i działania Zarządu.
7. Głosowanie nad uchwałą dot. sprawozdania finansowego.
8. Podjęcie uchwały dot. sprawozdania za 2019 r. i udzieleniu absolutorium Zarządowi GKTS.
9. Bieżące sprawy (aktualne wyniki, frekwencja na treningach, perspektywy).
10. Ustalenie nowej wysokości składki członkowskiej od września 2020 - propozycje, dyskusja.
11. Głosowanie i podjęcie stosownej uchwały dotyczącej nowej wysokości składki członkowskiej.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Prezes GKTS
Grzegorz Nurzyński


Nick:

Treść komentarza:

We wpisach nie działa kod HTML. Linki rozpoznawane są automatycznie.

e-mail:    WWW: 

TLEN:    GG:    skype: 


.:: powrót do całości ::.


..:: admin login ::..

©2012-2021 Gdański Klub Tenisa Stołowego