UWAGA

W sprawie wynajęcia stołu do gry prosimy dzwonić pod numer (58) 559 22 22

Walne Zebranie Członków G (13.03.2019)

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Gdańskiego Klubu Tenisa Stołowego!

Miejsce: obiekt Centralnego Ośrodka Szkolenia PZTS Gdańsk, ul. Meissnera 3 
Termin: 26.03.2019 wtorek godz. 18.30 (pierwszy termin), godz. 18.45 (drugi termin).

Porządek Obrad:
1. Powitanie Członków GKTS przez Prezesa i przedstawienie porządku Zebrania przez Przewodniczącego Obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2018.
6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2018 i działania Zarządu.
7. Głosowanie nad uchwałą dot. sprawozdania finansowego.
8. Podjęcie uchwały dot. sprawozdania za 2018 r. i udzieleniu absolutorium Zarządowi GKTS.
9. Wybory uzupełniające do Zarządu GKTS.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
11. Bieżące sprawy (aktualne wyniki, frekwencja na treningach, składki, perspektywy).
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Prezes GKTS
Grzegorz Nurzyński


Nick:

Treść komentarza:

We wpisach nie działa kod HTML. Linki rozpoznawane są automatycznie.

e-mail:    WWW: 

TLEN:    GG:    skype: 


.:: powrót do całości ::.


..:: admin login ::..

©2012-2021 Gdański Klub Tenisa Stołowego