UWAGA

W sprawie wynajęcia stołu do gry prosimy dzwonić pod numer (58) 559 22 22

Walne Zebranie Członków G (14.03.2017)

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Gdańskiego Klubu Tenisa Stołowego

Miejsce: obiekt Centralnego Ośrodka Szkolenia PZTS Gdańsk, ul. Meissnera 3 
Termin: 28.03.2017 (wtorek) godz. 18.30 (pierwszy termin),
godz. 18.45 (drugi termin)

Porządek Obrad:
1. Powitanie Członków GKTS przez Prezesa i przedstawienie porządku Zebrania przez Przewodniczącego Obrad.
2. Wybór protokolanta.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2016.
6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2016 i działania Zarządu.
7. Głosowanie nad uchwałą dot. sprawozdania finansowego.
8. Podjęcie uchwały dot. sprawozdania za 2016 r. i udzieleniu absolutorium Zarządowi GKTS.
9. Bieżące sprawy (aktualne wyniki, frekwencja na treningach, składki, perspektywy).
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Prezes GKTS
Grzegorz Nurzyński


Nick:

Treść komentarza:

We wpisach nie działa kod HTML. Linki rozpoznawane są automatycznie.

e-mail:    WWW: 

TLEN:    GG:    skype: 


.:: powrót do całości ::.


..:: admin login ::..

©2012-2021 Gdański Klub Tenisa Stołowego