UWAGA

W sprawie wynajęcia stołu do gry prosimy dzwonić pod numer (58) 559 22 22

Walne zebranie członków GKTS (14.03.2015)

Miejsce: obiekt Centralnego Ośrodka Szkolenia PZTS Gdańsk, ul. Meissnera 3 
Termin: 25.03.2015 środa

godz. 18.30 (pierwszy termin)
godz. 18.45 (drugi termin)

Porządek Obrad:
1. Powitanie Członków GKTS przez Prezesa i przedstawienie porządku Zebrania przez Przewodniczącego Obrad.
2. Wybór protokolanta.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2014.
6. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej dotyczące sprawozdania finansowego za rok 2014 i działania Zarządu.
7. Głosowanie nad uchwałą dot. sprawozdania finansowego.
8. Podjęcie uchwały dot. sprawozdania za 2014 r. i udzieleniu absolutorium Zarządowi GKTS.
9. Sprawy sponsoringowe klubu na rok 2015.
10. Omówienie przyznanych dotacji z Urzędu Miejskiego na rok 2015.
11. Perspektywy na bieżący rok 2015.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Prezes GKTS
Grzegorz Nurzyński


Nick:

Treść komentarza:

We wpisach nie działa kod HTML. Linki rozpoznawane są automatycznie..:: powrót do całości ::.


 

©2012-2016 Gdański Klub Tenisa Stołowego